Groene speelplaats

Groene speelplaatsen zijn van groot belang voor kinderen in onze scholen. Ze bieden een unieke omgeving waarin kinderen kunnen leren, groeien en spelen. Ze hebben de mogelijkheid om in contact te komen met de natuur en dit zorgt voor verrijking van hun ontwikkeling en een versterking van hun emotionele en sociale vaardigheden. Bovendien dragen groene speelplaatsen bij aan een gezonde leefstijl en fysieke activiteit, wat weer leidt tot een verbetering van hun concentratie en prestaties in de klas. Kortom, groene speelplaatsen zijn een waardevolle aanvulling op de traditionele leeromgeving en dragen bij aan de algemene groei en ontwikkeling van kinderen.

Insectenhotels

Een insectenhotel is een belangrijk hulpmiddel om de biodiversiteit in een omgeving te bevorderen. Het biedt een veilige schuilplaats en nestgelegenheid voor vele verschillende soorten insecten, waaronder bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en kevers. Deze insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door het bestuiven van planten en het controleren van plagen. Helaas hebben veel van deze insectensoorten te lijden onder de verstedelijking en het gebruik van pesticiden, waardoor hun aantallen afnemen. We plaatsten dan ook meerdere insectenhotels om deze trend te helpen keren en een gezonde populatie van insecten te behouden.

Kippen

Onze kippen Tik & Tok brengen onze kinderen veel bij over dieren en hoe ze voor ze moeten zorgen. Bovendien zorgen ze voor een betere bodemkwaliteit op de speelplaats, doordat ze de grond omspitten en bemesten. Hierdoor kunnen planten beter groeien en wordt de biodiversiteit op de speelplaats vergroot.