Prioriteiten

Naast het gewone aanbod kiezen we elk schooljaar nieuwe prioriteiten die we in onze school centraal stellen.  Deze acties, waar we soms meerdere schooljaren aan werken, kiezen we in functie van noden die we opmerken bij onze kinderen.  Hierbij houden we ook rekening met de actualiteit en de vernieuwingen binnen het onderwijs.   

Prioriteiten schooljaar 2023-2024:

  • Taal: allerlei acties met als doel het begrijpend lezen te verbeteren zoals ‘Kwartiermakers’, tandemlezen, interactief voorlezen, …  Hierbij werken we met het project ‘Wil jij betere lezers? Gaan voor een duurzaam leesbeleid’.
  • Talenten: kinderen met specifieke noden in hun talent zetten om groeikansen te verhogen.  Hierbij maken we gebruik van observaties en talentgesprekken.  
  • Ontwikkelen van kijkwijzers voor het kleuteronderwijs via ZILL.