Schoolvisie


Blij met vele vrienden

De Heppening wil een veilige plaats zijn waar iedereen zich ‘goed’ mag voelen. We werken aan een fijne sfeer en zetten in op positieve contacten tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.


Iedereen is welkom

In De Heppening is iedereen welkom ongeacht je afkomst, kleur, geslacht, taal, geloof of cultuur. Het is net door die verschillen dat wij veel van en met elkaar kunnen leren.


Samen eerlijk spelen

We willen iedereen gelijk en rechtvaardig behandelen. Dit kan enkel door eerlijk en oprecht te zijn.


Jezelf zijn

Elke leerling krijgt de kans om zich volledig te ontplooien en te groeien. In ons verhaal hebben we ook aandacht voor de leerling die wat zwakker, kwetsbaar, kansarm, … is. We streven ernaar dat elk kind zijn eigen identiteit kan ontwikkelen en met een positief zelfbeeld door het leven kan gaan.


Iedereen heeft er goesting in

In De Heppening zet het leerkrachtenteam zich in om de activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken en brengen ze de leerstof op een zinvolle manier. Het leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven) zet hen aan om de leerlingen zelf te laten ontdekken, exploreren en experimenteren. Zo krijgen de leerlingen zin in het leren en in het leven.
Met veel goesting staat ons schoolteam open voor vernieuwing en bijkomende vorming en bijscholing.


Iedereen heeft respect

Respect is een grondhouding waarop alles steunt. We tonen respect voor elkaar, ook in conflictsituaties. We leren ook respectvol omgaan met materialen, het milieu en de natuur.


Wit, zwart, dik of dun, je mag er zijn

Klein of groot, luidruchtig of stil, uitbundig of verlegen, arm of rijk, sportief of boekenwurm … in De Heppening maken we geen onderscheid tussen de leerlingen. Verschillen zien we als een rijkdom en dit zet aan tot maximale leer – en ontwikkelingskansen voor elk kind. Als katholieke dialoogschool omarmen we de verscheidenheid en leren we over elkaars verschillen.


Jezus is ons voorbeeld

In onze school zetten we ons in om de christelijke boodschap van hoop te beleven en door te geven. Met de verhalen van en over Jezus gaan we op een speelse en toch leerrijke manier aan de slag. We proberen Zijn voorbeeld te volgen. Zo werken we mee aan Zijn en onze grote levensdroom : een liefdevolle samenleving waarin iedereen gelukkig mag zijn.


Geloof je in iets anders?

In onze katholieke dialoogschool zijn alle kinderen gelijk of je gelovig bent of niet. Het is de moeite waard een andere geloofsbeleving te leren kennen en te leren begrijpen. Dat verrijkt het leven en voorkomt
misverstanden! In volle respect voor alle godsdiensten leren we de kinderen hierover ook in dialoog te gaan.


Talenten horen erbij

Elke leerling ontwikkelt en leert zijn talenten meer gebruiken in De Heppening. Ook relationele en sociale vaardigheden krijgen aandacht. We proberen ons aanbod af te stemmen op ieders niveau en tempo. Zo helpen we de kinderen op weg naar het worden van talentvolle mensen in de samenleving.


Rekenboek of poppenhoek

Om later goed en gelukkig te kunnen deelnemen aan de samenleving, willen we
in De Heppening de kinderen de wereld leren kennen. Dit doen we in de eerste
plaats door kennisoverdracht maar ook vaardigheden en attitudes zijn even
belangrijk. Ons leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven) is onze leidraad.


School maken doe je dus echt niet alleen

Samen school maken vinden wij belangrijk. De klasjuf of meester, de zorgjuf, de directie, de externen, de ouders en de kinderen werken samen. Een vlotte, open communicatie en goede samenwerking heeft een positief effect op het functioneren en de ontwikkeling van elk kind op onze school.