Schooluren

De lessen beginnen stipt om 8u50 tot 12u. Wij starten terug om 13u10 (13u op
maandag) en eindigen ‘s namiddags om 15u30 (15u40 op maandag).

De ouders van de kleuters van juf Daphne moeten hun kleuters ‘s morgens afzetten in
de klas. Dit kan vanaf 8u35 tot 8u50. Indien je je kleuter voor 8u35 brengt, moet je je
kleuter gewoon afzetten aan de poort. ’s Avonds worden de kleuters ook in de klas
afgehaald.

Alle kleuters en leerlingen van het 1e leerjaar worden ‘s middags aan de poort
afgehaald en woensdagmiddag en ‘s avonds in de klas!

De leerlingen vanaf het 2e leerjaar worden zowel ‘s middags als ‘s avonds aan de
poorten afgehaald!

Toezicht en opvang door de school

Heppen:
van 8u30 tot 8u50 en van 15u30 tot 15u45
woensdagmiddag toezicht tot 12u15

Immert:
toezicht ‘s morgens vanaf 8u35 en ‘s avonds tot 15u45

Buiten deze uren kan je ook terecht bij de buitenschoolse kinderopvang.