Wie is wie

Schoolteam

Schoolbestuur

CLB

Ouderraad

Sociaal fonds

Scholengemeenschap

Ouders

Schoolraad

Overige nuttige adressen:

❖ Onderwijsopbouwwerk Leopoldsburg
Diane Lemmens is de onderwijsopbouwwerker in onze school. Zij werkt samen met
ouders, de kleuter- en basisscholen en diensten.
Doel: Ouders in een groep samenbrengen en luisteren naar de verhalen en ervaringen
over school.

❖ Lokaal Overlegplatform
Contactpersoon: Fernand Scheelen
Adres: Berkenlaan 95 – 3970 Leopoldsburg

❖ Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1 – 1040 Brussel
02/507 06 01
email: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

❖ Commissie inzake Leerlingenrechten
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
02 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

❖ Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)
Commissie zorgvuldig bestuur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 98
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be