CLB

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische
afwezigheden van je kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het
CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school
signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen.
Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele
leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan
rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen
aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op
hun website.