Ouderraad

DE OUDERVERENIGING, OUDERS VOOR SCHOOL!

Omdat ouders en school vandaag niet meer alleen verantwoordelijk zijn voor
de opvoeding en het onderwijswelzijn van hun kinderen, is samenwerking noodzakelijk.
Om deze samenwerking mogelijk te maken, is er een belangrijke taak weggelegd
voor de oudervereniging. Ouders en school streven uiteindelijk toch hetzelfde doel
na. Als er geluisterd wordt naar de mening van ouders, wordt het schoolbeleid
dichter bij de ouders gebracht.

De oudervereniging bestaat voor en door ouders. De ouders in de oudervereniging zijn
vrijwilligers. Wij zetten ons in voor ALLE kinderen van de school, proberen
de samenwerking tussen ouders en school bevorderen en de betrokkenheid van
de ouders bij de school te vergroten.

De oudervereniging zorgt ervoor dat de vragen en wensen van ouders in verband met
de school aan bod komen. Wij proberen als ouders de school dichterbij te brengen.

Door de activiteiten die we organiseren kunnen we bovendien de school financieel
ondersteunen.

De oudervereniging is vanaf nu ook bereikbaar op per email: oudersvoorschool@hotmail.com.

Bestuursleden:

Lien Smeyers

Marianne Aerts

Stephanie vandeneynde