Ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij
cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een
afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook
oudercontacten. (zie ook engagementverklaring tussen school en ouders). Ook bij de
leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Contactpersoon voor een afspraak: Eef BROCKMANS

Contacten kunnen gelegd worden:

  • door persoonlijk aanspreken
  • per telefoon
  • per mail
  • door een nota in de agenda
  • per brief