Schoolraad

De overheid verplicht de oprichting van de schoolraad in elke school. Deze raad moet
vertegenwoordigd worden door leden van de ouderraad, leerkrachten en leden van de
plaatselijke gemeenschap. De directeur woont de vergaderingen bij als raadgever.
Samenstelling van de schoolraad:

  • Voorzitter: Dagmar CORTENS
  • Namens het personeel: Hellen GIJSBRECHTS
  • Namens de ouders : Lien SMEYERS
  • Namens de Lokale gemeenschap: Danny AERTS
  • Directeur : Eef BROCKMANS