Schoolteam

Directeur

Naam: Eef BROCKMANS
Telefoon: 011/34 35 49
Email: info@deheppening.be

Secretariaat

Naam: Legien MOONEN
Telefoon: 011/34 35 49
Email: secretariaat@deheppening.be

Zorgcoördinator

Naam: Mieke DIDDEN
Email: mieke.didden@deheppening.be

De zorgcoördinator helpt leerkrachten om leerproblemen op te sporen, stippelt
trajecten uit om die leerlingen te begeleiden en is de schakel met het CLB.

Leerkrachtenteam

Kleuteronderwijs Hoofdschool

2,5-jarige kleuters Daphne SCHEPKENS
3-jarige kleuters Ilse GYBELS, Lore BOONEN, Nathalie BALLINGS, Tine CLERCKX
4-jarige kleuters Inge CLEEREN
5-jarige kleuters Hellen GIJSBRECHTS
zorgleerkracht Lien VAN BEYLEN, Lore BOONEN, Karine CRUYSBERGHS
kinderverzorgster Jenthe GEERTS en Nino AERTS
L.O.-leerkracht Marion GRIETEN

Kleuteronderwijs Wijkschool

2,5-en 3-jarige kleuters Nele ANDELHOFS, Karine CRUYSBERGHS
4-en 5-jarige kleuters Sara JACOBS
zorgleerkracht Lien VAN BEYLEN, Lore BOONEN, Karine CRUYSBERGHS
L.O.-leerkracht Marion GRIETEN

Lager onderwijs

Eerste leerjaar A Tilly LEYSSENS en Eline HUYSMANS
Eerste leerjaar B Kristel JANSSENS en Eline HUYSMANS
Eerste leerjaar C Amelien DECKERS
Tweede leerjaar A Sonja VANDEBROEK en Eline HUYSMANS
Tweede leerjaar B Sophie AERTS
Derde leerjaar A Lotte GEUKENS
Derde leerjaar B Marianne ESSERS
Vierde leerjaar A Lore CURINCKX
Vierde leerjaar B Dagmar CORTENS
Vijfde leerjaar A Lut VERJANS
Vijfde leerjaar B Hanne PEETERS
Zesde leerjaar Goele PEETERS
Zorgleerkracht Karolien SCHOOFS, Joke WELLENS, Kevin VAN DER VEKEN
L.O.- leerkracht Bart VAN GOOL
Leerkracht lerarenplatform Kevin VAN DER VEKEN

Pedagogische ICT

Joke WELLENS

Boekhouding

Anja PEETERS

Preventie

Stefan VERPOORTEN

Schoolstructuur Vrije Basisschool De Heppening

Vestigingsplaats 1 Pastoor Aertsstraat 26, 3971 Heppen
Vestigingsplaats 2 Hamsesteenweg 7, 3971 Heppen
Vestigingsplaats 3 Asdonckstraat 58, 3971 Heppen